1) Informatie boek

Auteur: Jan RENETTE

ISBN: 979-10-93140-04-9

Aantal pagina's: 300, formaat 30 x 30 cm

Leverbaar: In Nederland en Vlaanderen

Productvorm: Harde kaft

Uitgever: Photographe sans Frontières

Prijs: €40,- (geen portokosten)

Voor meer info of condities: janrenette@netcourrier.comBestel nu:

2) Omschrijving

 "Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Een tractor gaat er nou greppels graven. 'k Zie tot de horizon geen schepen meer."

De Zuiderzeewet van 1918 biedt Nederland bescherming tegen de gevaren en grillen van de zee. In een immens project wordt de Zuiderzee tot IJsselmeer en worden grote delen ervan ingepolderd. Dat zorgt voor veranderingen voor de natuur, de visserij, de mens en het grondgebruik in de wijde regio. Dit naslagwerk brengt de unieke geschiedenis van het IJsselmeergebied in al zijn facetten prachtig in beeld. De liefde voor zijn geboortegrond en passie voor fotografie komen voortreffelijk tot uiting in dit werk van Jan Renette. Met kronieken van de historische steden langs de kust van de voormalige Zuiderzee tot de dynamiek van het 'nieuwe land' van de polders in Flevoland.

Leen Verbeek, Commissaris van de Koning, provincie Flevoland.


Jan Renette is schrijver en fotograaf. Hij woont al 22 jaar in Frankrijk waar hij auteur is van drie boeken; twee over de eilanden en forten in de Charente-Maritime en één over Toulouse. Zijn moederland Nederland houdt echter altijd een bijzondere plek in zijn hart en daarom is het niet verwonderlijk dat zijn vierde boek over Nederland gaat. Jan besteedde voor 'Mijn Holland' tien jaren aan fotograferen, boeken verzamelen en documenteren. In dit boek neemt hij de lezer mee van het prille begin van ons waterland naar het hier en nu. Hij beschrijft de ecologische geschiedenis van onze mondiaal zeldzame 'wetlands', waar water en land elkaar actief in evenwicht houden. Ook geeft hij inzicht in het leven met én de eeuwigdurende strijd tegen het water van een land dat voor een derde deel onder de zeespiegel ligt en sinds de 15e eeuw al dijken bouwt. In beeld en verhaal schetst hij het terugwinnen van land met poldermolens, de economische welvaart in de Gouden Eeuw met de VOC en WIC en het einde van de Zuiderzee, met daaraan verbonden het einde van alle maritieme tradities. Jan raakte voor dit project geïnspireerd door de reis die de Franse historicus Henry Havard beschrijft in zijn boek 'La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzée'. Een reis die hij in 1873 maakte op een tjalk rond de Zuiderzee. Jan maakte deze reis 140 jaar later opnieuw, op een historische Zuiderzeebotter.

Uitgever Photographe sans Frontières


René Descartes:

"God schiep de aarde, behalve Nederland, dat liet hij aan de Hollanders over"


3) Inspiratie voor dit boek: reis van Henry Harvard - 1873

Uitgangspunt voor mijn boek is het boek “La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzée” van de Franse reiziger en cultuurhistoricus Henry Havard (1831-1921). In de zomer van 1873 reist hij in gezelschap van de Nederlandse zeeschilder J.E. Van Heemskerck van Beest met een tjalk over de Zuiderzee. Hij doet verschillende steden aan op zijn reis: Marken, Volendam, Monnickendam, Edam, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik.. Maar Havard bezocht ook Den Helder, Hindeloopen, Urk en zelfs Zwolle. Hij maakte een complete reis langs de Zuiderzee. In zijn boek beschrijft én verbeeldt hij zijn observaties. Klederdracht in Hindeloopen en van Marken wordt nauwgezet weergegeven. Hij schrijft lovend over Marken, Hoorn en Monnickendam. Tegelijkertijd verbaast hij zich over de ontvolking van Enkhuizen en Medemblik, in de Gouden Eeuw bloeiende steden die in de 19e eeuw een ernstig verval tonen. De veelbetekenende opmerking “dode stadjes langs de Zuiderzee (Villes mortes du Zuiderzée)” is afkomstig van Havard en ontsproten aan zijn geest gedurende deze reis in 1873. Ik maakte deze reis van Henry Havard (1873) opnieuw, 140 jaar later, en weer op een historische Zuiderzeebotter, de BU12. Met mijn boek wil ik teruggrijpen op de transformatie van Flevo naar Zuiderzee en naar het IJsselmeer met zijn polders. Het is een reis van verleden (1873) naar heden (2018) met oorspronkelijke teksten van Havard, oude kaarten en schema’s en mijn eigen foto’s en tekst (ik ben fotograaf en schrijver). Oude steden en eilanden die Harvard beschreef komen weer tot leven in mijn boek, zoals Havard ze gezien zou hebben… Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Hindeloopen, Urk en Schokland zijn voorbeelden die aantonen dat “Villes mortes” verleden tijd zijn en toch weer opbloeien na de inpoldering. Ook heb ik het originele reisverslag van Henry Monnier uit 1846 in mijn boek opgenomen. Monnier reisde 13 jaar voor de ontruiming van Schokland naar dit eiland en zijn beschrijving en pentekeningen zijn boeiend en aangrijpend. Om niets door vertaling te verliezen is deze dubbele pagina in de (oorspronkelijke) Franse taal. 


4) Recensies

- Voorwoord voor Franse versie door Pieter de Gooijer, ambassadeur van Nederland in Parijs.

Het is met genoegend dat ik dit boek van Jan Renette heb gelezen en zijn uitnodiging voor een voorwoord heb aanvaard. Op zijn visitekaartje staat: Photographe sans frontières. Een meer dan passende titel voor een auteur die altijd op stap lijkt te zijn en die de lezer meeneemt in een boeiende ontdekkingstocht langs de geschiedenis en cultuur van Nederland. Met 'La Hollande, Côté Mer - Côté Terre' laveert Jan Renette tussen grote historische momenten en kleine aansprekende anekdotes, tussen de handelsgeest van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de taal van molens. Zo weet ik dankzij dit boek dat de molenaar vroeger aan de bakker vertelde dat hij het meel kon ophalen door de wieken vol zeil overkruis te zetten. Grote en kleine verhalen, Jan Renette vertelt ze vol overgave met de geschiedenis van de Zuiderzee tot IJsselmeer als leidraad. En daarmee raakt hij aan een wezenlijk kenmerk van Nederland: de zee die voor broodwinning en welvaart zorgde maar die tegelijk ook angst en ontzag inboezemde. Jan Renette laat deze ambivalente gevoelens jegens het water spreken. Zijn foto’s tonen landschappen die nu vanzelfsprekend lijken, maar die door de tijd heen letterlijk op de zee werden bevochten. Met het afscheid van de Zuiderzee en de komst van het IJsselmeer veranderden de flora en fauna en de steden in de directe omgeving. Jan Renette zet het allemaal haarfijn uiteen en levert met 'La Hollande, Côté Mer - Côté Terre' een Waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van Nederland. Ik vind het geweldig dat dit boek nu ook in het Frans is vertaald en ik hoop dat het u inspireert om de prachtige dorpen, steden en landschappen rondom de vroegere Zuiderzee te bezoeken of om het zeil te hijsen en het IJsselmeer per boot te verkennen. Jan Renette biedt u alvast een schat aan suggesties voor een verrukkelijke reis. Ik hoop dat het boek z'n weg naar veel Franse lezers vindt en dat zij mede dankzij u Nederland zullen bezoeken en ontdekken.


- Hollands Glorie - N° 1 2019...

Van Zuiderzee tot IJsselmeer
Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt met meer", schreef Willy van Hemert in 1959 al in zijn 'Zuiderzeeballade'. Sinds jaar en dag voeren Nederlanders strijd met de zee. Het verliezen en het terugwinnen van land gaat gepaard met ingrijpende veranderingen in het landschap, zoals de Zuiderzeewerken en het ontstaan van het IJsselmeer laten zien. Het plan om de Zuiderzee droog te leggen bestaat dit jaar op de kop af honderd jaar, want in 1918 tekende ingenieur Cornelis Lely de Zuiderzeewet. Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 ontstond een zoetwaterreservoir, en veertig jaar later is het een gebied waar 400.000 mensen wonen. Fotograaf Jan Renette heeft de transformatie van zee naar polder gedocumenteerd met geschiedschrijving en zijn eigen foto's, met als resultaat een prachtig boek. (MS).

- ANWB – Tijdschrift KCK –juni 2019 Terug in de tijd… Storm, Haring en Jenever.

Fotograaf Jan Renette zeilde met een gerestaureerde botter langs de vissers- en handelssteden van de voormalige Zuiderzee. Tien jaar lang documenteerde hij de geschiedenis van wetlands, koopvaardij en inpoldering. Het resultaat is een unieke verzameling eigen foto's, historische kaarten, oude tekeningen en informatie. Een boek van formaat: 30 x 30 cm.


- De Bibliotheek, nieuwe aanwinsten…

Informatief grasduinboek dat, aan de hand van (veel) foto's en tekst, een rijk beeld schetst van de geschiedenis van het IJsselmeer/Zuiderzee en de botters die daar voeren en varen.


- 100 Jaar ZZW...

Net verschenen: het boek "Mijn Holland - Tussen Land & Zee - Geschiedenis van Zuiderzee tot IJsselmeer", met foto's en teksten van Jan Renette, en voorwoord van @cdkflevoland In dit boek neemt Renette de lezer mee van het prille begin van ons waterland naar het hier en nu.


- Redactie Motorboot...

Dit boek verdient een plek in de boekenkast van iedere vaarder. De Bibliotheek, nieuwe aanwinsten… Informatief grasduinboek dat, aan de hand van (veel) foto's en tekst, een rijk beeld schetst van de geschiedenis van het IJsselmeer/Zuiderzee en de botters die daar voeren en varen.


- Nautische Nieuwsbrief – Januari 2019 – LJ Harri.

Van Zuiderzee tot IJsselmeer
Fotograaf Jan Renette trok langs de oevers van de oude Zuiderzee en bracht met zijn camera alle bekende- en onbekende plekken in beeld. Mooie inspiratie ook: de Franse Historicus Henry Havard maakte in 1873 een reis op een botter en maakte daar een boek van. Renette maakte dezelfde reis en noteerde geschiedenis en toekomst. Een prachtig kijk- en leesboek.

- Spiegel der Zeilvaart N° 5 Juni/Juli 2019 - Arthur van `t Hof.

Dit boek, met behoorlijk imposante verschijningsvorm, is een ‘mer à boire’ om het op z'n Frans te zeggen. En dat past ook wel, want de auteur (en fotograaf!) Jan Renette woont al 22 jaar in Frankrijk. Toen hij ons dit boek ter recensie aanbood maakte hij duidelijk dat hij het aanvankelijk wilde schrijven voor geïnteresseerde Fransen, maar het project nam een eigen vlucht en zo werd het gekoppeld aan 100 jaar Zuiderzeewet. Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland, de provincie die bestaat dankzij die wet, schreef het voorwoord. Die mer à boire betreft de hoeveelheid onderwerpen, want Renette stipt heel wat aan, het is bijna een toeristische Bijbel geworden. Maar was het boek niet zo rijk geweest aan fotografie, illustraties en zijdelingse overpeinzingen, dan had ik toch gedacht dat weet ik allemaal al. Mijn Holland is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel betreft een gang met zevenmijlslaarzen door de vaderlandse geschiedenis om uit te komen bij de droogmaking van de Zuiderzee, waarvoor een lawine aan plannen was gemaakt in de 19de-eeuw. De kaartjes waarmee Renette de plannen illustreert kende ik dan weer niet, en Iaten zien dat ir. Lely's plan eigenlijk zo gek nog niet was. Na 75 pagina's start deel 2 van het boek, en dat is een min of meer historische reis. Jan Renette zeilt met een botter langs oude Zuiderzeeplaatsen, in navolging van de Franse Henry Havard die in 1873 een reis maakte over de Zuiderzee en daarover een redelijk bekend boek schreef. Havard kwam in ooit bloeiende steden als Enkhuizen en Hoorn, vanwaar in de Gouden Eeuw trotse koopvaardijschepen vertrokken, maar die in zijn tijd doods aanvoelden. Renette begint zijn reis in Amsterdam en dan wordt het mij toch echt jets te toeristisch, met in kort bestek onderwerpen als de rosse buurt, fietsen in de stad, klompen en het Rembrantplein. Gelukkig gaan we snel het water op en varen we langs Hoorn, Enkhuizen (helemaal met meer doods dankzij toerisme en de zadenindustrie), strijken neer op de Waddeneilanden, varen door naar Friesland en dan van Kampen de Randmeren op om te eindigen in Spakenburg. Precies, het Spakenburg waarin u in deze Spiegel ook een verhaal vindt, maar dan iets uitgebreider. Dat is geen kritiek, want zoals gezegd kent dit boek heel veel verschillende onderwerpen, die noodgedwongen kort behandeld moeten worden, maar wel aansluiting vinden bij de raak gekozen platen. Een boek om heel veel in te bladeren en op tafel te leggen. Succes verzekerd als u buitenlandse gasten krijgt. Mijn Holland is te bestellen via www janrenette.com onder het kopje ‘My Books’)


- Joop Datema Digitale Nieuwsbrief 16 (februari 2019):

MIJN HOLLAND TUSSEN LAND EN ZEE
Geheel iets anders is het recent uitgekomen prachtige fotoboek over de geschiedenis van het IJsselmeer. Een ware must voor een ieder die van het IJsselmeer en haar geschiedenis houdt. 


- Omroep Flevoland 15 Juni 2018...

https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/161295/fotoboek-over-het-zuiderzeegebied


- GESCHIEDENIS MAGAZINE • nr. 1 JANUARI 2020 (blz. 6)

Zuiderzee ‘Dode stadjes langs de Zuiderzee’ – deze benaming associëren we met de crisis die voor vissers aanbrak in plaatsen als Marken door de Afsluitdijk (1932). Het water werd zoet en binnen anderhalf jaar verdwenen de haring, bot en andere vissoorten waar ze hun brood mee verdienden – al kwamen er op den duur zoetwatervissen voor in de plaats. Op de Franse cultuurhistoricus Henry Havard maakten sommige oude Zuiderzeestadjes echter in 1873 al een afgestorven indruk – hij bedacht de term. Hun bloeitijd was de Gouden Eeuw geweest toen de haven met zijn verwante bedrijvigheid voor reuring en welvaart had gezorgd. Vooral in Enkhuizen, Medemblik en Hoorn meerden handelsschepen aan, zeker toen Amsterdam moeilijker bereikbaar werd door het dichtslibben van het IJ en het ontstaan van de zandbank Pampus. Na het graven van het Noordhollands Kanaal (1824) en het Noordzeekanaal (1876) verlegden de vaarroutes zich. Havard trof vervallen en leeggelopen stadjes aan. Na zijn rondreis publiceerde hij het boek La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzée, wat de inspiratiebron vormde voor het project van de in Frankrijk wonende Nederlandse schrijver en fotograaf Jan Renette. Hij doet verslag van zijn tocht (op een oude Zuiderzeebotter) langs de plaatsjes die Havard ook heeft aangedaan. Het resultaat is een ruim geïllustreerd boek vol historische verhalen over de regio, met veel aandacht voor de ecologische geschiedenis, de strijd tegen het water en de inpoldering.

Jan Renette, Mijn Holland tussen land en zee. Geschiedenis van Zuiderzee tot IJsselmeer, Photographe Sans Frontieres, 2018. Te bestellen via de boekhandel of website www. janrenette.com/Mybooks


- ADLT (Académie  des livres de Toulouse)

J'ai beaucoup apprécié ce voyage photographique et narratif. Ah ! ce plat pays qui au travers des siècles a su vaincre entre mer et ciel les difficultés qui furent les siennes. J'ai navigué dans le Zuiderzee peiné dans la construction des digues. J'ai foulé les grains dans ses moulins pris le large à bord de la Compagnie des Indes. J'ai ramassé par brassée dans les champs des tulipes.

A la fin du livre je n'avais plus d'âge, vous veniez de peindre cette fabuleuse aventure remontant au 13èm et 14ém siècles. Merci pour cet ouvrage remarquable qui mérite bien le 1° prix de l'Académie des livres de Toulouse section "Livre d'art et de tourisme"

André Bordes membre de l'Académie et jury de cette section
Toulouse, le 6 décembre 2019


- Heemschut, N° 1 februari 2020 

Jan Renette is schrijver en fotograaf. AI 22 jaar woont hij in Frankrijk en hij is auteur van twee boeken over de eilanden en forten in de Charente-Maritime. Zijn derde boek gaat echter over Nederland. Mijn Holland, Tussen Land en Zee biedt een verrassende kijk op het erfgoed rondom de voormalige Zuiderzee. Het boek is gebaseerd op La Hollande pittoresque van de Franse cultuurhistoricus Henry Harvard (1831-1921). In 1873 bezocht deze met een tjalk een groot aantal plaatsjes zoals Marken, Hoorn, Hindeloopen en Urk, maar ook Zwolle. 140 jaar later maakt Renette deze reis opnieuw, nu op de Zuiderzeebotter BU12. Het voorwoord van het boek is geschreven door Leen Verbeek, commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. Het bijzonder fraai geïllustreerde boek is ook leuk om cadeau te geven. Het telt 300 pagina's en heeft een harde kaft. De prijs bedraagt € 40, u betaalt geen portokosten. Te verkrijgen in de boekwinkels of via de website. Bij meerdere exemplaren rechtstreeks via de auteur. Meer informatie www.janrenette.com/Mybooks/Mijn-Holland-Tussen-land-en-Zee


- Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, N° 1 juni 2020 (pagina 27 - 28) 

Het koffietafelboek Mijn Holland is zonder meer opvallend te noemen. Het is groot, zwaar, rijkelijk geïllustreerd, prachtig om te zien en leuk om doorheen te bladeren.
Het grootste deel van het boek toont een rondgang om het IJsselmeer, vanaf Amsterdam naar het noorden, via Afsluitdijk en Waddenzee, door Friesland en de Flevopolders, om (abrupt) te eindigen in Spakenburg. Vooraf en tijdens die rondgang worden we als lezers uitbundig voorzien van historische achtergronden, anekdotes, illustraties en foto's die de auteur-die ten slotte fotograaf is-zelf heeft gemaakt.

In het boek worden veel zijstappen gemaakt naar fietsen, gevelstenen, tulpen, en nog veel meer. Die lijken soms wat willekeurig gekozen, maar het aardige ervan is eigenlijk ook wel weer dat die uitstapjes laten zien dat er op plaatsen die geselecteerd zijn vanwege hun band met water meer te zien is dan alleen dat water. De zijstappen benadrukken ook wat het boek in eerste instantie is: een reisverslag. Zeker in een tijd waarin reizen even wat minder voor de hand ligt (de beperkende maatregelen vanwege Covid19 zijn volop van kracht terwijl ik dit schrijf) is een reisverslag dat je vele kanten van plekken en landschappen laat zien aantrekkelijk.

De historische inbedding van de reis is nauwelijks origineel te noemen en zelfs wat ouderwets, als ik zo vrij mag zijn. We lezen vooral in het begin een paar maal dat Nederland een land is wat zichzelf heeft gemaakt. Dat is voor een boek met een sterk Frans perspectief (de auteur woont in Frankrijk) misschien niet eens zo raar -als we aannemen dat de originele quote van Descartes komt - maar daarmee is die opmerking nog steeds niet erg interessant.

De Nederlandse watergeschiedenis is meer dan de heroïsche strijd tegen het water. Het is gelukkig wel zo dat in de teksten de nodige details en nuances worden gegeven, maar al met al blijft het boek gebaseerd op een nogal traditionele geschiedschrijving. De literatuur waarnaar wordt verwezen, laat ook weinig anders toe. Meer recent werk is niet gebruikt, en meer wetenschappelijk werk al helemaal niet.

Er staan ook een aantal merkwaardige opmerkingen in het boek. Zo wordt op pagina 27 gesteld dat de helft van Nederland 'inclusief meren en rivieren' onder de zeespiegel ligt Gelukkig wordt elders in het boek het meer reële getal van I/3 gebruikt, maar ik blijf het lastig vinden mezelf zoveel rivieren en meren onder de zeespiegel voor te stellen - hoewel het wel kan: de Oude Rijn, de Kagerplassen en het Braassemermeer maken deel uit van de boezem van Rijnland en liggen op o,6o meter -NAP.

Ook de claim dat we de naam Holland gebruiken door keuzes die zijn gemaakt door Lodewijk Napoleon (p. 2) lijkt me wat merkwaardig. Ten eerste moet hier het 'we' gekwalificeerd worden: de term Holland voor de landsnaam Nederland wordt eigenlijk vooral internationaal gebruikt, niet in Nederland zelf. Ten tweede was de naam Holland natuurlijk al iets eerder in gebruik, en weerspiegelt het samengaan van Holland met Nederland zeker ook de machtsverhoudingen in het verleden. Het boek zelf benadrukt de historische overheersing van Holland ook door de term in de titel te kiezen, terwijl het boek niet gaat over Holland in een van beide betekenissen.

Het boek is eigenlijk ook geen geschiedenisboek, maar een weergave van een persoonlijke rondreis. Daarbij wordt het heden rond het IJsselmeer verbonden met het verleden van de Zuiderzee. Het historische perspectief mag dan wat beperkt zijn, maar met zijn reisverslag illustreert Jan Renette hoe plaatsen en landschappen nog sporen van de geschiedenis laten zien, bewerken en benadrukken. Geschiedenis wordt eigenlijk steeds opnieuw gemaakt en uitgedrukt in materiaal en verhalen. Dat laat dit boek zien en daarmee illustreert het een thema wat we bijvoorbeeld ook terugvinden in discussies rond erfgoed. Het boek is natuurlijk zelf ook een zeer goed voorbeeld van hoe geschiedenis gemaakt wordt. Nederlanders, ook als zij in Frankrijk wonen, maken Nederland nog steeds, in het echt, in verhalen en in dikke, fraai geïllustreerde boeken!

MAURITS W. ERTSEN


5) Inhoud van het boek (klik op foto...)

7) Persbericht / Press release /Communiqué de presse

Klik hier om PDF bestand te laden  (Nederlandse versie)

Powered by SmugMug Owner Log In